Halmstads Färghus
Larsfridsvägen 2, 302 50 Halmstad

Inspiratören
Knut Peters väg 44, 302 41 Halmstad